Phương pháp lái xe ô tô tiến và lùi hình chữ chi

Học lái xe ô tô tại Hà Nội   Tháng Mười 25, 2016   Chức năng bình luận bị tắt ở Phương pháp lái xe ô tô tiến và lùi hình chữ chi

Đây là Phương pháp lái xe ô tô tiến và lùi hình chữ chi dùng để rèn luyện kỹ năng thực hành thi lái xe ô tô khi hoc lai xe o to

1. Hình chữ chi thực hành lái xe ô tô trong học lái xe ô tô.

lái xe ô tô tiến và lùi hình chữ chi

Kích thước hình chữ chi thực hành lái xe ôtô tiến va lùi (tùy theo từng loại xe) được tính: L=1,5a; B=1,5b. Trong đó:

 • a: chiều dài của xe ôtô
 • b: chiều rộng của xe ôtô

 

2. Phương pháp lùi xe ô tô tiến qua hình chữ chi.

+ Phương pháp lái xe ô tô tiến và lùi hình chữ chi:

 • Khi lái xe ô tô tién qua hình chữ chi lấy các điểm B’, C’, D’ làm điểm chuẩn.
 • Khởi hành và cho xe xuất phát vào hình bằng số phù hợp, tốc độ ổn định, cho xe tiến sát vào
 • vạch trái với khoảng cách (giữa bánh xe và vạch) từ 20 đến 30cm.
 • Khi chắn đòn phía trước đầu xe ngang với điểm B’ thì từ từ lấy hết lái sang phải.
 • Khi quan sát đầu xe vừa cân với 2 vạch thì từ từ trả lái sang trái, đồng thời điều chỉnh cho xe tiến sát vào vạch phải với khoảng cách từ 20 đến 30cm. Khi quan sát thấy chắn đòn phía trước đầu xe ngang với điểm C’ thì từ từ lấy hết lái sang trái. Khi đầu xe cân với 2 vạch thì từ từ trả lái sang phải, đồng thời điều chỉnh cho xe tiến sát vào vạch trái với khoảng cách từ 20- 30cm.
 • Tiếp tục thao tác như đã trình bày để đưa xe tiến ra khỏi hình.

3. Phương pháp lái xe ô tô lùi qua hình chữ chi.

 • Khi lái xe ôtô lùi qua hình chữ chi lấy điểm D, C và B làm điểm chuẩn.
 • Quan sát gương chiếu hậu để xác định hướng lùi của xe, xác định khoảng cách bước đầu giữa bánh xe và vạch để có biện pháp điều chỉnh cho thích hợp. Gài số lùi, cho xe chạy ở tốc độ chậm, đồng thời từ từ điều khiển cho xe lùi lại sát vạch phải với khoảng 20-30cm. Khi quan sát thấy điểm D cách bánh xe sau khoảng 20-30cm thì lấy hết lái sang phải, đồng thời quan sát gương chiếu hậu trái. Khi thấy điểm C xuất hiện trong gương thì từ từ trả lái sáng trái, đồng thời điều chỉnh khoảng cách giữa bánh xe sau và điểm C với khoảng cách từ 20-30cm.
 • Khi điểm C cách bánh xe sau khoảng cách từ 20-30cm thì lấy hết lái sang trái.
 • Tiếp tục thao tác như đã trình bày trên để lùi xe ra khỏi hình.Kết thúc quá trình học lái xe khi lái xe ô tô lùi qua hình chữ chi.

Bài thực hành lái xe ô tô thực sự không hề khó, chỉ cần biết về bài thi và được hướng dẫn mẹo thi là học viên có thể dễ dàng lắm vững Phương pháp lái xe ô tô tiến và lùi hình chữ chi để hoàn thành bài thi.

Ý kiến của bạn: